چادر نماز در قم که جان نوزادی را گرفت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بخورید، بیاشامید، در هنگام عبادت چادر نماز در قم بپوشید و صدقه بدهید، اما بدون اسراف و تکبر.

در حالی که اسلام قوانین حیا در هنگام عبادت را ترسیم می کند، هیچ معیار ثابتی در مورد نوع لباسی که مسلمانان باید بپوشند، ندارد.

با این حال، مسلمانان می‌توانند از همان لباس‌هایی استفاده کنند که معمولاً در کشورهای خود استفاده می‌شود، به استثنای لباس‌هایی که اسلام آن‌ها را حرام اعلام کرده است.

لباسی که عورت را آشکار می کند: مسلمانان موظفند عورت خود را با لباس مناسب بپوشانند، چنان که در قرآن آمده است: «بنی آدم! ما برای تو لباسی نازل کردیم تا عورت را پنهان کنی.»

اسلام معیارهای حیا را برای زن و مرد تعیین کرده است. برای آقایان، حداقل میزان پوشش بین ناف و زانو است.

برای زنانی که در حضور مردان غیر خویشاوند هستند باید بدن خود را بپوشانند مگر روی صورت و دست.

اسلام ایجاب می کند که لباس نیز به اندازه ای گشاد باشد که بدن را به خوبی بپوشاند. بنابراین لباس های تنگ و شفاف در اسلام جایز نیست.

در حقیقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کسانی که در پوشش حیا نمی کنند هشدار داد و آنها را «اقوام اهل دوزخ» نامید که یکی از آنها «زنانی در لباس پوشیدن و در عین حال برهنه» است.

لباسی که شامل لباس پوشیدن یا تقلید از جنس مخالف است: این نوع پوشش در اسلام اکیداً حرام است و پوشیدن آن از گناهان کبیره شمرده شده است.

این تقلید را می توان به تقلید در نحوه گفتار، راه رفتن و حرکت تعمیم داد، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله مردانی را که لباس زنانه می پوشند و زنانی را که لباس مردانه می پوشند، لعنت کرده است.

همچنین مردانی را که خود را شبیه زنان می کنند و زنانی را که خود را شبیه مردان می کنند، نفرین کرد.

اسلام با سفارش زن و مرد به رعایت شیوه های مختلف پوشش، تفاوت های بیولوژیکی بین آنها را مورد توجه قرار می دهد و آنها را تشویق می کند که مطابق حکم عقل و حکم عقل سلیم و فطرت پاک درونی همه انسان ها عمل کنند.