پخش تازه ترین گوشت قرمز گوسفندی

گوشت قرمز گوسفندی گوشتی ست که بعنوان مولد خون شناخته می شود و بهترین منبع و ذخیره آهن یا پروتئین محسوب شده و امروزه با تازه ترین کیفیت پخش می گردد.
گوشت گوسفندی گوشتی قرمز می باشد که همانند سایر گوشت های قرمز منبع پروتئینه خوبی ست و آهن بدن را تامین می سازد. این گوشت از لاشه دام هایی با نژادهای مختلف بعمل می آید و در حال حاضر بصورت گرم با تازه ترین کیفیت در معرض فروش قرار می گیرد.
خوب است بدانید که گوشت گوسفندی در کشورمان توسط مراکز بزرگی تولید می شود که در این مراکز بهترین شیوه های پرورشی دام ها اعمال شده اند و گوشتی ممتاز ازین مراکز تولید و پخش می گردند.
منبع: خوراک دام و طیور ایران