واردات گوشت گوسفندی شقه

گوشت گوسفندی شقه چیست و سامل چه قسمت هایی میشود؟ واردات گوشت گوسفندی شقه توسط کدام مراکز صورت میگیرد؟ لطفا در ادامه با ما همراه باشید تا با هم بیشتر در مورد این محصول صحبت کنیم.
گوشت گوسفندی سقه به نوع خاصی از گوشت اطلاق نمیشود، بلکه گوشت همان گوشت است و فقط ظاهرش بزرگتر است. به بیانی دیگر یک لاشه گوسفند وقتی از تاحیه راسته یا کمر نصف میشود به هر کدام از این دو نصف یک سقه گفته میشود. انواع گوشت گوسفندی شقه دارای قیمت های زیل است:

  • نصف گردن
  • نصف دنده
  • نصف راسته
  • یک ران
  • یک دست

واردات گوشت گوسفندی شقه توسط شرکت های بزرگ گوشتی و در شرایط سرمایشی زیر صفر برای مسافت های طولانی و مدت مصرف بالا و بالا صفر برای مسافت های کم و مصرف سریع انجام میشود.
منبع: خوراک دام و طیور ایران