نرخ گوشت فیله گوسفندی در تهران

آمار بالای مصرف گوشت گوسفندی در تهران و در پی آن نیاز به تولید گوشت در پرورشگاه های دام، امکان تفکیک گوشت را به فیله، ماهیچه، ران و… متناسب با نیاز بازار ایجاد نموده است که نرخ مناسب آن اولین شاخص در خرید محسوب می شود.
گوشت گوسفندی و گوشت بلدرچین اهواز به دلیل مصرف بالایی که در سطح کشور دارد، بیشینه نیاز به تولید را به خود اختصاص داده است که این امر تأثیر زیادی در افزایش پرورشگاه های گوسفند و در پی آن تأمین گوشت گوسفندی بدون نیاز به واردات این محصول می باشد.
پرورش دام، تولید گوشت بوقلمون تازه، بسته بندی گوشت، عرضه به بازار و فروش به مشتری، هر کدام مراحل مختصی را طی می کند که در این بین بازار صنعت ایران با هدف کاهش واسط های فروش در رمحله عرضه به بازار سعی می نماید ضمن تضمین کیفیت محصولات، قیمت های خرید را برای مشتریان کاهش دهد.