لباس کاراته ناگاشی که با پوشیدنش فن های کاراته را می آموزید

برای کسانی از ما که هرگز کاراته تمرین نکرده‌اند، احتمالاً تصور می‌کنیم که لباس کاراته ناگاشی Gi نیز نامیده می‌شود. این در واقع نادرست است، زیرا کاراته گی نامی کاملاً متفاوت با جودو/بی جی جی گی دارد.

با نام هایی برای هر قطعه از کاراته گی که معانی مختلفی دارند، کامل کنید. بیایید شیرجه بزنیم و پاسخ دهیم که لباس کاراته چه نام دارد.

بررسی چگونگی توسعه یک لباس کاراته، نماد آن و تفاوت آن با سایر لباس های آموزشی.

لباس کاراته چه نام دارد؟ یونیفرم کاراته به اختصار “کاراته” از “دگی” نامیده می شود. این بر اساس Gi اصلی ساخته شده توسط بنیانگذار جودو، Jigoro Kano و سپس توسط Gichin Funakoshi پذیرفته شد. کاراته‌گی/دوگی سپس به لباس رسمی کاراته تبدیل شد.

Gis چگونه توسعه یافت؟ قبل از اینکه به نحوه ایجاد لباس کاراته بپردازیم، باید کمی به عقب برگردیم. جزئیات چگونگی توسعه Gi برای اولین بار و چرا؟

یونیفورم اصلی تمرین “کیکوگی” نام داشت و توسط بنیانگذار جودو جیگورو کانو ساخته شد. مورخان هنرهای رزمی حدس می زنند که کانو کیکوگی را بر اساس کت های کنفی سنگینی که آتش نشانان ژاپنی می پوشیدند ایجاد کرد.

کانو دید که این ژاکت‌های کنفی سنگین برای جودو و تمرین و ایجاد تنوع برای جودو عالی هستند. بعد از اینکه کانو Gi را ساخت، سایر رزمی‌کاران الهام گرفتند تا نسخه‌های خود را برای هنر رزمی خود بسازند.

لباس کاراته چگونه ساخته شد؟
پس از اینکه جیگورو کانو k اصلی را ساخت، الهام بخش دوست و شریک آموزشی او، گیچین فوناکوشی بود. بنیانگذار کاراته شوتوکان و بسیاری آن را یکی از بنیانگذاران کاراته مدرن می دانند.

فوناکوشی دید که یونیفرم تمرین دوستش کانو برای استفاده در هنر رزمی که در حال توسعه او بود عالی است. کیکوگی یا دوگی که در کاراته نامیده می شود، تبدیل به لباس رسمی تمرینی هنر رزمی می شود.