فروش انواع گوشت گوسفندی در اصفهان

فروش انواع گوشت گوسفندی و گوشت بلدرچین زنده در اصفهان با توجه به قدمت و سوابق این شهر در تولید و عرضه این محصول همچنان به عنوان یکی از مشاغل پردرامد و رو به توسعه ادامه دارد.
اصفهان یکی ازکلان شهرهای تولید و توزیع گوشت بلدرچین اصفهان در ایران می باشد که رتبه های برتر تولید این محصول پر اهمیت را به خود اختصاص داده است و در این شهر انواع گوشت گوسفندی تازه در برش های مختلف و با بست هبندی های متنوع یا به صورت عمده توسط مراکز کشتار و صنعتی و بهداشتی به فروش می رسد.