عرضه اینترنتی گوشت گوسفندی گرم

با وجود پررونق بودن بازار فروش انواع گوشت قرمز موجود در کشور تعدادی از تولیدکنندگان در ابتکاری تازه نسبت به عرضه اینترنتی گوشت گوسفندی گرم اقدام نموده اند.

در کشتارگاه های کشور اغلب دام های زنده در کم ترین زمان ممکن ذبح شده و گوشت گرم و تازه آن وارد بازارهای مصرف می شود.

از هر نظر دارای تأییدیه های لازم از طرف وزارت بهداشت و نیز دامپزشکی کشور می باشند.

هر روزه مقادیر قابل توجهی گوشت گرم و تازه به صورت حضوری در فروشگاه ها و یا به صورت اینترنتی در محیط بازارهای اینترنتی خریداری و عرضه می شود.