صادرات گوشت گوسفندی بره تازه

در زمینه صادرات گوشت قرمز گوسفندی بره تازه ایران نیز همچون کشورهای دیگری که به این صنعت اشتغال دارند.

به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست پیدا کرده است.

ایران یکی از کشورهای پهناور و با مراتع و چراگاه های قابل تأملی برای دامداری می باشد.

هرچند اغلب این کار به صورت سنتی انجام شده و صادرات انواع گوشت گوسفندی تازه نیز که با کیفیت و تنوع بسیار زیادی از مناطق مختلف کشور انجام می شود.

مورد استفیبال کشورهای همسایه و منطقه قرار گرفته است .