توزیع انواع گوشت گوسفندی در ایران

انواع گوشت گوسفندی مرغوب باید چه ویژگی ها و مشخصاتی داشته باشد؟ بهترینم و معتبرترین مراکز فروش گوشت گوسفندی در ایران کجاست؟ در ادامه درباره بهترین گوشت گوسفندی صحبت میکنیم.
انواع گوشت گوسفندی از نظر کیفیت با هم متفاوتند و مانند برنج میمانند. یعنی ده ها نوع برنج وجود دارد با کیفیت های مختلف، گوشت گوسفندی هم کیفیت های مختلف داشته و در انواع مختلف وجود دارد ولی مهمترین و نشالنه های تشخیصی گوشت گوسفندی مرغوب عبارتند از:

  • سن حیوان باید کم باشد و بره باشد
  • رنگ گوشت باید صورتی باشد و تیره نباشد
  • گوشت باید چربی در حد متعادل داشته باشد.
  • لاشه ایی که دنبه و چربی ندارد قطعا بره و گوسفند نیست

انواع گوشت گوسفندی را میتوان با توجه به نکات بالا از کلیه فروشگاهها و قصابی ها تهیه کرد و از کیفیت و مرغوبیت آن اطمینان کامل داشت

منبع: خوراک دام و طیور ایران