بازار خرید گوشت گوسفندی تازه

گوشت گوسفندی تازه به مناسب ترین قیمت خرید در سطح بازار عرضه می شود که اطلاع از سلامت آن به عنوان گام اساسی در خرید می باشد.

وجود مواد نگهداره در گوشت های فرآوری شده به دلیل اثرات منفی ورود آن به بدن انسان، تمایل به مصرف گوشت قرمز تازه را افزایش می دهد، اما دستیابی به این مسأله عملا کار آسانی نیست.

چراکه عدم دسترسی به گوشتی مطمئن در سطح بازار و از طرفی بالا بودن نرخ خرید به اجبار مصرف گوشت فرآوری شده را راه حل تأمین مواد مورد نیاز بدن می نماید.

در حالی باید در نظر گرفت که تناسب قیمت این مواد در مقابل ارزش غذایی نه چندان مفید آن حتی از گوشت واقعی هم گران تر است.

بازار دامی ایران، به منظور فرهنگ سازی مصرف گوشت تازه در سطح کشور، ارتباط با عرضه کنندگان را جهت دریافت بهترین نوع گوشت به عنوان پیشنهادی جهت همکاری معرفی می نماید.