آخرین قیمت گوشت قرمز گوسفندی منجمد

به دلیل اینکه نیاز به گوشت قرمز گوسفندی و یا گوشت بلدرچین زنده اغلب از تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود، روش منجمد کردن آن در شرایطی که زمان مصرف محدود باشد استفاده نمی شود و گوشت گرم مطابق با آخرین قیمت موجود در بازار به مشتریان عرضه می گردد.

مصرف بالای گوشت بلدرچین اصفهان در کشور ایران و در کنار آن تولید بالای فعالان این حوزه، تعادل در عرضه و تقاضای این محصول را به وجود آورده است و تا حدی این امر رضایت بخش است به شرطی که سالم بودن و تازه گی گوشت نیز در کنار آن حفظ گردد.

در خصوص افزایش کیفیت این امر، بازار دامی ایران از طریق مزارع دامی مستقل و همچنین فعالان این حوزه اعم از تولیدکنندگان دست اول و فروشندگان عمده استانی و شهری و همچنین نهادهای دولتی و خصوصی که نیاز به تأمین گوشت دارند، توانسته است در توزیع بهترین نوع گوشت موفق عمل نماید.